• Medische Keuring voor asbestsaneerders
  • Verplicht voor werkzame DAV'ers en DTA'ers
  • Bespaar tijd: wij keuren ook op cursusdagen
Medische keuring

Medische Keuring Asbest

Wanneer je werkzaam bent of gaat werken als asbestverwijderaar is het verplicht om elke 3 jaar een medische keuring af te leggen. Medewerkers worden onderzocht op mogelijke gezondheidsschade. Dit betreft een nulmeting van de gezondheid. Het doel van de medische keuring is om eventuele schade te beperken en arbeidsuitval te voorkomen.

De medische keuring kan ingepland worden op cursus- en examendagen DAV of DTA. Liever een ander moment? Neem dan contact op via 020-215 30 90.   

Medische Keuring Asbest

Medische Keuring op cursusdagen
Bij Westpoort kan de medische keuring ook ingepland worden op cursus- en examendagen DAV en DTA. Op deze wijze kun je de keuring en de cursus of het examen combineren. Dit levert een flinke tijdsbesparing op.

Risicoklassen
Volgens de Arbowet wordt het werken met giftige stoffen ingedeeld in 3 risicoklassen op grond van de aard en mate van verontreiniging. Bij blootstelling boven de grenswaarden (risicoklasse 2 en 3) is een asbestkeuring verplicht (PAGO). Deze medische keuring wordt verricht bij indiensttreding en vervolgens elke 3 jaar. Voor risicoklasse 3 geldt een verkorte geldigheidsduur van de keuring afhankelijk van je leeftijd. Personen ouder dan 40 jaar moeten elke twee jaar herkeurd worden. Personen ouder dan 50 jaar dienen deze keuring jaarlijks af te leggen. In de praktijk betreft deze keuring vaak een nulmeting van je gezondheidssituatie.

Naar een Asbestkeuring moet je een aantal zaken meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • bril en/of lenzen
  • eventuele medicatie in originele verpakking

De volledige keuring neemt 30-40 minuten in beslag.

Maak meteen een afspraak
Westpoort kan de Medische Keuring in overleg met jou heel flexibel inplannen. Bel 020 215 30 90 om meteen een afspraak te maken.

Tarief

De kosten voor een asbestkeuring bedragen € 150,-. Dit bedrag is exclusief BTW.

Neem hiervoor contact met ons op: 020-21 53 090, dan plannen we een geschikte datum.