Westpoort

TRIPLE L CERTIFICATION

Als opleidingscentrum willen wij aan een bepaalde norm voldoen, zodat de certificaten die wij dagelijks aan onze cursisten mogen uitgeven van waarde zijn. Onze cursussen zijn daarom geaccrediteerd door Triple L Certification. Een keurmerk die controleert of de opleiding voldoet aan de gestelde normen, hiervoor toetst deze organisatie ons steekproefgewijs middels een audit op onder andere onze procedures, kwaliteitseisen en veiligheidsverwachtingen. Op deze manier kunnen wij onze cursisten een kwalitatief goede cursus garanderen, waarbij geen van onze beloftes verloren gaat.

Waar staat het keurmerk Triple L Certification voor?
Waar moet een opleiding aan voldoen? Wat mag een cursist verwachten? Wat belooft de opleider op voorhand? Met deze vragen als uitgangspunt controleert Triple L Certification de lesmethodes, docenten en het lesmateriaal. Waar controleert Triple L precies op? Als blijkt dat een opleider aan deze punten voldoet, ontvangt de opleider het keurmerk in de vorm van een certificaat. Zie hieronder een niet uitputtende lijst:

 • Lesmateriaal (boek, presentatie, handouts)
 • Didactische vaardigheden en kennis van de docent
 • Oefenmateriaal
 • Tussentijdse toetsing
 • Leslocatie
 • E-learning (indien van toepassing)

 

 

Als een opleiding wordt geboekt, moet deze doorgaan op de aangegeven datum en plaats. Hiervoor is het 'Altijd door garantie'-certificaat ontwikkeld. Triple L Certification controleert de opleiders die deze garantie verstrekken. Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of opleidingen inderdaad doorgaan op de datum die is voorgesteld, op het tijdstip en op de locatie die staat vermeld. De exacte controlepunten kun je vinden op de website van Triple L.

Certificeringscriteria Triple L
Triple L Certification beoordeelt Opleidingscentrum Westpoort door middel van een audit voor certificering op basis van de criteria: betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, continuïteit, kwaliteit en werkwijze. Wij moeten als opleider minimaal voldoen aan de volgende eisen:

 

 • Het bedrijf is een opleider en verzorgd opleidingen met vrije inschrijving, welke voor iedereen toegankelijk zijn.
 • De opleider stelt haar cursisten en opdrachtgevers voorop.
 • De opleider is een Nederlands rechtspersoon, gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • De statutaire doelstelling van de opleider mag niet strijdig zijn met de Nederlandse wet.
 • De opleider conformeert zich aan de algemene voorwaarden van Triple L Certification voor Training en Opleiding en zal dit actief communiceren aan klanten.
 • De opleider heeft de gedragscode ondertekend en zal overeenkomstig handelen.
 • Eigenaar en aandeelhouders van de opleider mogen niet recentelijk veroordeeld zijn vanwege een strafbaar feit. 
 • De opleider mag niet in een staat van faillissement of surseance van betaling zijn.
 • De opleider hanteert een klachtenprocedure, waarbij klachten aantoonbaar worden opgepakt en netjes worden afgehandeld.
 • De opleider is open en eerlijk in haar communicatie. Cursusinformatie komt overeen met wat er uiteindelijk geboden en gefactureerd wordt.
 • Onafhankelijke klantbeoordelingen worden uitgevoerd en zijn openbaar inzichtelijk.
 • Lesmateriaal is actueel en biedt voldoende ondersteuning bij de cursus voor de cursist.
 • De gecertificeerde opleider is houder van het keurmerk 'Triple L Certification' en mag dat gebruiken conform onderlinge afspraken.


 

Deze website gebruikt cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij cookies voor onze webstatistieken. Lees onze cookieverklaring. sluiten