Downloads en Documenten

 

Algemene Voorwaarden
Bij deelname aan cursussen en examens bij Westpoort zijn de Algemene Voorwaarden van Triple L Certification leidend.
Daar waar deze niet voorzien, hanteert Westpoort aanvullende Algemene Voorwaarden.
- Algemene voorwaarden - voor Training en Opleiding (Particulier)
- Algemene voorwaarden - voor Training en Opleiding (Zakelijk)
- Betalingsvoorwaarden Zakelijk Opleidingscentrum Westpoort BV

Klachtenprocedure & Geschillencommissie
Indien u het oneens bent met de handelswijze van Westpoort, kunt u een klacht indienen. Wij zullen deze zorgvuldig in
behandeling nemen. Hierbij volgen wij de Klachtenprocedure. Is deze procedure volledig doorlopen en bent u het niet eens
met de afwikkeling, dan kunt u uw klacht voor een onafhankelijk oordeel voorleggen aan de Geschillencommissie.

Examenreglementen
Voor specifieke examenreglementen kunt u terecht bij de instanties die examens afnemen bij Westpoort:
- Stichting Nederlands Exameninstituut (DAV, DTA, DLP)
- Pontifex (VCA)

Overige documenten:
- Uitreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Referenties