Erkenningscertificaat Triple L Certification

Opleidingscentrum Westpoort beschikt over een erkenningscertificaat van Triple L Certification. Triple L Certification beoordeelt in een initiële audit alle kandidaten voor certificering op basis van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, continuïteit, kwaliteit en werkwijze. Hiermee voldoet Opleidingscentrum Westpoort aan de volgense eisen van Triple L Certification:

 • De opleider stelt de cursist en de opdrachtgever voorop.
 • De opleider is een Nederlandse rechtspersoon gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • De statutaire doelstelling van de opleider mag niet strijdig zijn met de Nederlandse wet.
 • De opleider conformeert zich aan de Algemene voorwaarden van Triple L Certification voor Training en Opleiding en zal dit actief te communiceren aan klanten.
 • De opleider heeft de Gedragscode (ondertekend en zal overeenkomstig handelen.
 • Eigenaar of aandeelhouders van de opleider mag/mogen niet recentelijk veroordeeld zijn vanwege een strafbaar feit.
 • De opleider mag niet in een staat van faillissement of surceance van betaling zijn.
 • De opleider hanteert een klachtenprocedure, waarbij aantoonbaar klachten worden opgepakt en netjes worden afgehandeld.
 • De opleider is open en eerlijk in de communicatie. Cursusinformatie komt overeen met wat er uiteindelijk geboden en gefactureerd wordt.
 • Onafhankelijke klantbeoordelingen worden uitgevoerd en zijn openbaar inzichtelijk.
 • Lesmateriaal is up to date en biedt voldoende ondersteuning voor de cursist.
 • De opleider moet op tijd de volledige facturen voor certificering aan Triple L Certification voldoen.
 • De gecertificeerde opleider is houder van het Triple L Certification -keurmerk en mag dat gebruiken overeenkomstig de afspraken daarover.

Bron: Certificeringsvoorwaarden lidmaatschap Triple L Certification

 

Referenties