Erkenningscertificaat Triple L Certification


Opleidingscentrum Westpoort beschikt over een erkenningscertificaat van Triple L Certification. Triple L Certification beoordeelt in een initiële audit alle kandidaten voor certificering op basis van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, continuïteit, kwaliteit en werkwijze.

Hiermee voldoet Opleidingscentrum Westpoort aan de eisen van Triple L Certification:

 • De opleider stelt de cursist en de opdrachtgever voorop.
 • De opleider is een Nederlandse rechtspersoon gevestigd in het Nederland.
 • De statutaire doelstelling van de opleider mag niet tegenstrijdig zijn met de Nederlandse wetgeving.
 • De opleider conformeert zich aan de algemene voorwaarden van Triple L Certification voor Training en Opleiding en zal dit actief communiceren aan klanten.
 • De opleider heeft de gedragscode ondertekend en zal overeenkomstig handelen.
 • Eigenaar of aandeelhouders mag/mogen niet recentelijk veroordeeld zijn vanwege een strafbaar feit.
 • De opleider mag niet in een staat van faillissement of surceance van betaling verkeren.
 • De opleider hanteert een klachtenprocedure, waarbij aantoonbaar klachten worden opgepakt en netjes worden afgehandeld.
 • De opleider is open en eerlijk in de communicatie. Cursusinformatie komt overeen met wat er uiteindelijk geboden en gefactureerd wordt.
 • Er worden onafhankelijke klantbeoordelingen uitgevoerd en deze zijn openbaar inzichtelijk.
 • Lesmateriaal is actueel en biedt voldoende ondersteuning voor de cursist.

Bron: Certificeringsvoorwaarden lidmaatschap Triple L Certification

Referenties