Wijziging eind- en toetstermen VCA examens

Per 1 september 2017 worden de eind- en toetstermen voor VCA examens gewijzigd. De examens zullen voor veel kandidaten moeilijker worden, omdat er dieper ingegaan zal worden op hoe de theorie toegepast moet worden in de praktijk. Kijk hier hoe de nieuwe vragen er uit gaan zien. Nieuw ontwikkelde lesstof en overleg van docenten onderling zal er voor zorgen dat cursisten goed worden voorbereid op het nieuwe examen.