Bewusteloos
Reanimatie
Verstikking
Huidwonden
Oogletsel
Flauwvallen
Brand
Brandwonden
Ontruiming
Alarmeren
Noodnummers
Symbolen