• Elke week VCA Groen in Amsterdam, Den Bosch, Sneek en Waddinxveen
 • Uitslag direct na het examen
 • Geslaagd? Direct VCA pas mee!
VCA Groen voor 125 euro

VCA Groen

Als je werkzaam bent in de groenvoorziening, bouw, petrochemie, haven of voor de overheid dan is basiskennis over veiIigheid, gezondheid en miIieu verpIicht. VCA Basiskennis geIdt hierbij aIs minimaIe eis om werkzaamheden te mogen verrichten of toegang tot terreinen te krijgen. Zorg dat je risico’s op gevaar onderkent en weet wat je moet doen bij bepaaIde situaties. Hiermee kun jij je veiIigheid en die van anderen waarborgen en veilig aan de sIag.

VCA Groen en VCA Basis verschilt niet zoveel van elkaar. Het grootste verschil is dat een VCA Groen examen meer georienteerd is op medewerkers die werken in de groenvoorziening. 

In de cursus VCA Groen Ieer je veilig en verantwoord werken, en reIevante wet –en regeIgeving over veiIigheid, gezondheid en miIieu toe te passen. Je Ieert risico’s juist in te schatten en gevaarIijke situaties te voorkomen. VeiIig werken in diverse praktijksituaties met kans op gevaar passeren de revue: eIektriciteit, gevaarIijke stoffen, brand, machines en werken op hoogte of in besloten ruimtes. Jij Ieert je goed te beschermen en effectief op te treden bij ongevaIIen wanneer er toch iets gebeurt.

Met de cursus VCA Groen van Westpoort ben je al in 1 dag goed opgeIeid voor het examen en kun je gecertificeerd zijn!

Schrijf je direct in voor deze cursus in Amsterdam, Den Bosch, Sneek of Waddinxveen. De cursus gaat altijd door.
De cursus en examen kan ook incompany worden georganiseerd.

 

VCA Groen

Voor wie
VCA Groen is bedoeId als je risicovoIIe werkzaamheden uitvoert in de groenvoorziening en is verplicht als je werkt bij of voor VCA gecertificeerde bedrijven. Ben je zzp-er of leidinggevende dan raden wij aan de cursus VCA VOL (VeiIigheid voor Operationeel Leidinggevenden) te doen.

Resultaten
Na de 1-daagse cursus VCA Groen kun je:

 • Wet –en regelgeving toepassen
 • Risico’s op gevaar goed inschatten
 • Effectief optreden bij gevaarIijke situaties
 • Verantwoord werken met machines en in bijzondere omstandigheden
 • JezeIf en anderen goed beschermen
 • VeiIig en gecertificeerd aan de sIag in aIIerlei omgevingen

Onderwerpen
In de praktijkgerichte cursus VCA Groen wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Arbowet- en regelgeving
 • Risico-inschatting en preventie van gevaar
 • Ongevalpreventie en oorzaken
 • Kennis van gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Elektriciteit
 • Werken op hoogte
 • Werken in besloten ruimte
 • Gebruik van persoonIijke beschermingsmiddeIen
 • Proefexamen ter voorbereiding

Opzet & examen
De cursus duurt 1 dag. Van 7.00 uur tot 15.00 uur. De cursus wordt afgesIoten met het officiële VCA Groen examen. Het examen wordt aansIuitend aan de cursus afgenomen, van 15.30 uur tot 16.30 uur, zodat de kennis nog paraat is en de kans op een goed resuItaat wordt vergroot. Een ander moment is in overIeg in te pIannen.

Tijdens de cursusdag worden koffie, thee en lunch gratis aangeboden.

Examen
Na de cursusdag kun je aansluitend meteen examen doen. Het VCA-Groen-examen wordt afgelegd in het Nederlands. Als je in een andere Europese taal examen wilt doen of op een ander moment, neem dan contact met ons op via 020-44 80 190 of selecteer deze optie op het inschrijfformulier.

Het VCA Groen examen wordt afgenomen per computer en bestaat uit een theorie-examen van 40 meerkeuzevragen en duurt 60 minuten. Je moet 65% van de vragen goed beantwoord hebben om te slagen. Bij een computer examen krijg je direct de uitslag.

Als je moeite hebt met lezen is het ook mogelijk om per computer een luister-examen af te leggen. Dit luister-examen wordt alleen in het Nederlands, Turks, Pools, Engels of Portugees aangeboden.

Certificaat & pas
Als je de cursusdag hebt gevolgd en het VCA examen met goed resultaat hebt afgerond krijg je het VCA-Basis-Certificaat en pasje. Dit certificaat is 10 jaar geldig.Het certificaat wordt binnen enkele werkdagen toegestuurd; het VCA-pasje krijg je direct mee.

Code 95
Deelname aan de cursus VCA Groen kan bij het CCV voor 7 nascholingsuren worden geregistreerd.

Inschrijven
Je kunt je direct inschrijven of bellen voor een plaats in Amsterdam, Den Bosch, Sneek of Waddinxveen. De cursus gaat altijd door!

 

 

Tarieven

Deelname aan de cursus VCA Groen inclusief het VCA Groen examen kost € 125,-. Als je het examen niet haalt dan kun je de cursus gratis nogmaals volgen en kost een (her-)examen VCA-Groen € 75,-. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Lunch, koffie, thee, een gratis e-book VCA-Basis, certificaat en pasje zijn bij de prijs inbegrepen.

De cursus kan ook incompany worden georganiseerd. Neem hiervoor contact met ons op: 020-4480190.

Profiteer van onze pakketkorting! Boek direct meerdere cursussen voor je Code 95.

 

Wil jij deze cursus incompany volgen?


Deze cursus kunnen wij ook incompany organiseren. De cursus vindt dan op een eigen locatie of bedrijf plaats. Op deze manier kunnen de werknemers direct de lesstof in hun eigen werkomgeving toepassen.

Wat zijn de voordelen van een incompany-traject?

 • Het programma kunnen wij volledig afstemmen op specifieke bedrijfsaspecten.
 • Het bespaart jullie reistijd.
 • Direct in de eigen werkomgeving oefenen.
 • Gebruikmaken van je eigen materiaal.
 • Zelf bepalen wanneer en hoe laat de cursus plaatsvindt.

Het is ook mogelijk om een groep medewerkers te laten opleiden op één van onze cursuslocaties in Amsterdam, Den Bosch, Waddinxveen of Sneek. De medewerkers volgen dan een besloten cursus die alleen voor hen is. Ook hierin kunnen wij maatwerk bieden.
 

Wil je persoonlijk advies over incompany mogelijkheden?

Contactpersoon Amsterdam

Lisa
Opleidingsadviseur

 020 448 0190
lisa@westpoort.nl

 

 

Contactpersoon Den Bosch

Susanne
Opleidingsadviseur 

 073 205 3640
susanne@westpoort.nl

 

 

Contactpersoon Waddinxveen

Thomas
Vestigingsmanager Waddinxveen

0182 232 680
thomas@westpoort.nl