Westpoort
Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.westpoort.nl
Opleidingscentrum Westpoort is verheugd dat je de website bezoekt en gebruik maakt van de geboden informatie. Door dit bezoek en gebruik ben je akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze disclaimer.

Gebruik website
Hoewel Opleidingscentrum Westpoort zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Opleidingscentrum Westpoort garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Opleidingscentrum Westpoort behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en disclaimer te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen.

Opleidingscentrum Westpoort sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie op deze website of het kopen van diensten via deze website.

Auteursrecht
Opleidingscentrum Westpoort behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opleidingscentrum Westpoort. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Externe links
Opleidingscentrum Westpoort is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar verwezen wordt op deze website.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze website gebruikt cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij cookies voor onze webstatistieken. Lees onze cookieverklaring. sluiten